Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Niklas Björnberg

  1. […] styrelsen till Theateraktiebolaget, som då tog över Comediehuset under ledning av handlandena Niklas Björnberg och Andreas Fredrik Ritterberg, som överlät själva verksamheten och ansvaret för aktörerna på […]

  2. […] Christian Gathenhielm (1682–1722) är den förste kända ägaren till fastigheten. Kommerserådet Niklas Björnberg lät på platsen anlägga en handelsgård, omkring […]

Kommentera