Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

4 Responses to Niklas Björnberg

  1. […] styrelsen till Theateraktiebolaget, som då tog över Comediehuset under ledning av handlandena Niklas Björnberg och Andreas Fredrik Ritterberg, som överlät själva verksamheten och ansvaret för aktörerna på […]

  2. […] Christian Gathenhielm (1682–1722) är den förste kända ägaren till fastigheten. Kommerserådet Niklas Björnberg lät på platsen anlägga en handelsgård, omkring […]

  3. […] rederierna i början av 1800-talet var bl.a. Ostindiska Kompaniets 4:e oktroj (fram till 1805), Niclas Björnberg, G.B. Santessons Söner, Andersson & Wohlfahrt, Laur. Tarras, Wetterling & Son, Bernh. […]

  4. […] Carl Bagge, 506, 507, – David Mitchell, 500, 449, – Laurens Tarras, 492, 509, 563 Niclas Björnberg, 459, 461, 1 093 Olof Beckman, 421, 610, 314 Jonas Malm (Malm & Son), 392, 529, 236 Carl A. […]

Kommentera