Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

3 Responses to Niklas Björnberg

  1. […] styrelsen till Theateraktiebolaget, som då tog över Comediehuset under ledning av handlandena Niklas Björnberg och Andreas Fredrik Ritterberg, som överlät själva verksamheten och ansvaret för aktörerna på […]

  2. […] Christian Gathenhielm (1682–1722) är den förste kända ägaren till fastigheten. Kommerserådet Niklas Björnberg lät på platsen anlägga en handelsgård, omkring […]

  3. […] rederierna i början av 1800-talet var bl.a. Ostindiska Kompaniets 4:e oktroj (fram till 1805), Niclas Björnberg, G.B. Santessons Söner, Andersson & Wohlfahrt, Laur. Tarras, Wetterling & Son, Bernh. […]

Kommentera