Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

augusti 2016

Hornbjässen

Kaparehuckert som år 1716 tillhörde Martin Heldt och med Berend Schierna som befälhavare.  1717-18 var Abraham Falkengrén befälhavare och från 1718 ägdes huckerten av Ingela Gathenhielm, svägerska till Falkengrén. 1717 tog den ett dansk fartyg som pris. Värdet var 26 000 dlr smt.

1720 hade Gathenhielm sålt fartyget till Erik Siöblad och Christoffer Hedenberg som detta år hamnade i tvist med Ingela Gathenhielm om 6 st sexpundiga kanoner som hon lånat ut till Hornbjässen.

Advertisements

Abraham Falkengrén

Abraham Falkengrén föddes 1686-06-06 i Bohuslän. Han blev volontär vid amiralitetet 1701, konstapel mat 1704-02-20 och konstapel 1708-12-30. Extra ordinarie underlöjtnant blev han 1710-05-06, underlöjtnant 1711-07-30 och överlöjtnant 1716-01-11. Från 1717-07-03 skeppskapten och placerad vid Ölands sjögasteregemente 1717-09-18. 1771-1718 var han kaparkapten på huckerten Hornbjässen som tillhörde Lars Gathenhielm och från 1718 Ingela Gathenhielm.

År 1718 var han befälhavare på fregatten Varberg som svågern Lars Gathenhielm lånat ut till flottan. 1720 blev han tillfångatagen av ryssarna vid Ledsund där han var befälhavare på Le Wenguer, en fregatt som flottan lånat av Ingela Gathenhielm.

Amiralitetskapten 1729-01-14, varvsmajor 1735, ekipagemästare 1741-04-17 och schoutbynacht 1742. 1743-02-28 blev han viceamiral och sen bleva han amiral och amiralitetsråd 1749-05-31. Dog 1752-11-03 i Karlskrona och begraven i stadskyrkan, Karlskrona.

Gift 1718-04-02 med Christina Hammar, död 1752-06-19 i Karlskrona. Hon var dotter till Olof Hammar i Onsala och syster till Ingela Gathenhielm (född Hammar).

Le Wenguer

Fartyg som seglade till Göteborg från Frankrike med last år 1718 med de franska köpmännen Thomas Hanington och Lejordin Laurent som ägare. De sålde fartyget till Ingela Gathenhielm som utrustade det till kapare med 36 kanoner. 1718-19 var det under befäl av Martin Röhl.

Från 1720 hyrdes fartyget ut till amiralitetet med Abraham Falkengrén som befäl. Senare samma år erövrades Le Wenguer av Ryssland i ett sjöslag vid Ledsund på Åland där hon stred tillsammans med några andra fregatter mot den ryska skärgårdsflottan.

Kallades också Le Vainqueur.

Berend Hederstierna

hederstiernaFöddes som Berend Schierna (eller Scherna) som son till Magnus Schierna,  1689-05-10 i Båstad, Kristianstads län. I kofferditjänst, dvs i handelsflottan, 1702–1704. Volontär vid amiralitetet 1704. Lärstyrman därst. s. å.  på fregatten Falken. 1705-06 på handelsskeppet Wolgast. Medelstyrman 1708. På brigantinen Skorpion 1707, fregatten Falken 1708, krigsfartygen Estland 1709 och Sverige år 1710. Extra ordinarie underlöjtnant 1710-12-05.

1711 var han först på Prins Carl Fredrik och därefter under åren 1711-1712 kapten på kapargallioten Förgyllda Eschaloupen som ägdes av Lars Gathe, Olof Knape med flera från Onsala. För flottans räkning på Ösel 1714 och Enigheten 1715. Över- och kaptenlöjtnant 1716-01-11. 1716 var han kaparkapten ombord på kapareschaloupen Braxen som ägdes av Lars Gathenhielm liksom på kaparhuckerten Hornbjässen.

Adlad med namnet Hederstierna tillsammans med sina bröder 1717-11-20 (introd. 1719 under nr 1543). Skeppskapten 1718-06-27. På galären Carolus 1718, kanonpr. Prins Carl Fredrik år 1719 och sen under 1719-1720 tjänstgjorde han på fregatten Louis et Anne för amiralitetets räkning. Detta skepp var utlånat av Ingela Gathenhielm.

Han blev kapten för 2. enrolleringskompaniet i Bohuslän 1721. Amiralitetskapten 1737-10-18 och kommendör vid amiralitetet 1753-01-27. Dog 1755-03-25.

Gift 1715-04-05 i Kungsbacka med Margareta Paulin, död 1756-02-20. Tillsammans fick de sex barn som levde till vuxen ålder, varav 4 söner som all blev militärer och sjömän.

Louis et Anne

Fregatt från början av 1700-talet. Ursprungligen bestyckad med 26 kanoner och med en besättning på 126 man. Byggd i St Malo i Frankrike. Från 1718 ägd av Ingela Gathenhielm med Guillaume Berne som befälhavare 1718-19. Ingela Gathenhielm, änka efter Lars Gathenhielm, var vid denna tid Sverige största kaparredare.

1719 hyrdes skeppet av svenska flottan på villkor att hon skulle återfå skeppet vid krigets slut. Berendt Hederstierna blev befälhavare ombord. 1720 hade fartyget 18 stycket 4-pundiga kanoner och 2 stycken 3 pundiga nickehakar. 93 fot långt och 25 fot brett.

Återlämnades efter kriget och byggdes om till handelsfartyg. På väg till Spanien, lastad med vapen, stångjärn och trä, förliste fregatten vid norska Hidra den 17 december 1723. Sjönk slutgiltigt den 5 januari 1724. Vid detta tillfälle hade fartyget en besättning på 40 man varav en person, Sven Torgersen från Kåda på Hidra. Alla överlevde förlisningen. Befälhavare ombord var Gustaf Wagenfelt. Ombord fanns också en baron Appelman. Sannolikt var detta Carl Ulrik Appelman (född 1694). Han reste därefter till Batavia i Ostindien där han blev kommendant och senare avled.

louis_et_anne

Andra källor. Olof Traung, Lars Gathenhielm, 1952

Ankarloo

ankarlooJonas Dufva föddes 1649-10-31. Gick i kofferditjänst (handelsflottan) 1667. Konstapels math vid amiralitetet 1669-06-01, konstapel 1672-09-05,  underlöjtnant 1676-04-22, och överlöjtnant 1677-04-10. Blev kapten 1678-08-31, amiralitetskapten 1679-04-10. Han adlades med efternamnet Ankarloo år 1689-04-19. Tjänstgjorde på krigsfartygen Amarant 1677, Castor 1680, Spes 1689 och Estland 1690. Dog 1694-02-02 i Karlskrona.

Var gift med Maria Wessman, dotter av regementsskrivaren vid Jönköpings regemente Mårten Junander (vars barn kallade sig Wessman).

De fick 5 barn varav 3 söner som alla blev sjömilitärer. Döttrarna var också gifta med militärer, Christina Ankarloo med amiralitetskaptenen Nils Ekegrehn och Sofia Lovisa Ankarloo, död 1751-08-21 med kaptenen vid amiralitetet Benjamin Rauman i första giftet och med kaptenlöjtnanten Christoffer Gabriel Grubbe i sitt andra gifte.

Sonen Jonas Ankarloo född 1691 blev överstyrman vid amiralitetet men dog redan 1715.  Även dennes bror Håkan Ankarloo fick ett kort liv. Han föddes 1684 och dog 1719. Han var år 1700 lärstyrman vid amiralitetet, arklimästare därstädes 1703-04-13. Konstapel 1705-12-16 och underlöjtnant 1709-09-13. Tjänstgjorde på krigsfartygen Wachtmeister 1708-09,  på Prins Carl 1710, Konung Karl 1711. Extra ordinarie överlöjtnant 1710-04-14, överlöjtnant 1711-02-06 och extra ordinarie kapten 1713-04-16. På fartyget Halland 1713, kaparefregatten Nordstjernan 1714 och Hedvig Sofia 1715. Nordstjernan ägdes av Hans von Gerdes.

Håkan Ankarloo blev tillfångatagen 1715-04-14 av danskarna i Bält. Död 1719-07-18 i Glückstadt under fångenskapen . Han var gift med Gift med Beata Sofia Paulin i hennes 1:a gifte. De fick inga barn som överlevde till vuxen ålder.

Den tredje brodern, David Ankarloo, kom att leva längre. Han föddes 1687-04-26. Han blev extra konstapel math vid amiralitetet 1704-12-20.

Matros i nederländsk tjänst 1705 och konstapel math 1707. Var kvar i nederländsk tjänst till 1709 varefter han blev kapare i Sverige på ett kaparefartyg med namn Postiljon år 1710 och därefter samma år kapten på kaparefregatten Göta Lejon. Göta Lejon ägdes av Abraham Bruhn, Johan Andris Olbers, Jacob Bornander, Samuel Bornander och Jacob Feigel.

Konstapel 1710-12-22 och därefter underlöjtnant vid amiralitetet i svensk tjänst. På krigsfartygen Väduren 1711, Vita Örn 1712-13,  Hedvig Sofia 1714 och Wenden 1715. Överlöjtnant vid amiralitetet 1712-01-04.

Befäl på kaparefregatten Kristoffer 1715 och därefter på amiralitetets fartyg Prins Carl Fredrik 1715, Enigheten 1716,Prins Carl 1718, Göja 1719, samt fregatten Örns pris 1721. Blev kapten 1717-07-03.

Placerad vid Blekinge sluproddareregemente 1717-10-05. Amiralitetskapten 1735-07-28 och kommendörkapten 1743. Varvsmajor i Karlskrona 1743-11-29, schoutbynacht 1753-10-23, vice amiral 1755-12-01 samt amiral och amiralitetsråd 1760-03-06. Chef för amiralitetsregementet 1760-03-06. Död 1765-01-29 i Karlskrona.

Gift första gången 1712 med Ingeborg Bering, född 1693, dotter av kyrkoherden i Nättraby pastorat av Lunds stift Jöns Andersson Bering och Metta Stamn. Gift andra gången 1737-06-24 i Nättraby socken, Blekinge län med Eva Catharina Humble, född 1720, död 1797-01-21 i Karlskrona, dotter till  jägmästaren i Blekinge Jonas Humble och hans 2:a hustru Maria Sparman.

Flera av sönerna i David Ankarloos andra äktenskap blev också sjömilitärer eller sjömän. Jonas Ankarloo, född 1740-01-10 var först konstapel vid amiralitetet men gick i utrikes tjänst 1758. Officersexaminerad 1763-11-11. Löjtnant vid amiralitetet därefter. Död 1766 av ett åsknedslag i skeppet.

Carl Gustaf Ankarloo född 1747-05-13 i Karlskrona var lärstyrman vid amiralitetet och omkom på en resa till Ostindien. Håkan Adolf Ankarloo, född 1749-03-11 i Karlskrona var arklimästare vid amiralitetet. Drunknade 1764-11-06 på skeppsredden i Kalmar. Fredrik Magnus Ankarloo, född 1750-12-31, i Karlskrona blev dadett vid amiralitetet 1762-12-06. Lärstyrman 1765-02-06, löjtnant 1773-10-10. Därefter Lieutenant de vaisseau i Frankrike. Dödad 1782 i ett sjöslag vid Ceylon (dagens Sri Lanka).

Den fjärde sonen till David Ankarloo d.ä. hette också David Ankarloo. Han föddes 1741-03-23 i Karlskrona och kom i flottans tjänst 1749 som kadett. Lärstyrman vid amiralitetet 1753-12-22, medelstyrman 1758-03-20. Löjtnant vid amiralitetet 1760-10-14, adjutant vid kadettkåren 1770-03-20, kapten 1771-12-18. och major 1773-09-24.

Dog 1780-03-11 i Malaga på grund av en allvarlig skada där benet sköts av. Detta då en brittisk kapare trodde att han var fransman. Han var vid tillfället ombord på fregatten Illerim och sändebud till konungen av Marocko. David Ankarloo d.y. var gift från 1767-09-08 med grevinnan Eva Louise Sparre af  Söfdeborg, född 1744-09-06 i Karlskrona, död 1797-04-23 Eriksberg, dotter till amiralen och presidenten greve Erik Arvid Sparre af Söfdeborg, och friherrinnan Charlotta Eleonora Siöblad.

David Gustaf Ankarloo, son till David Ankarloo d.y. och  född 1776-12-03 i Karlskrona fick tjänst som kadett i flottan år 1787. Adjutant vid Sprengtportska regementet 1792-05-21 och löjtnant vid konungens regemente 1795-06-14. Extra ordinarie kanslist i kungl. kansliet 1799-02-22. och därefter handelsagentsekreterare i Alger 1801-11-17. Kapten vid konungens regemente 1809-04-03, tillförordnad handelsagent i Tanger 1813-07-21, vice handelsagent i Tanger 1815-11-29. Avsked ur krigstjänsten 1816-11-26. Konsul i Alger 1816-05-22, generalkonsul i Alger 1818-04-22. Avsked 1824-12-16 med kansliråds titel 1826-05-11. Därefter chargé d’affaires i Rio de Janeiro från 1830-02-26 och i Washington från 1831-11-22. Död ogift 1837-01-21 i Växjö.

Olof Ankarström

Olof Ankarström (också Anckarström eller Ankerström) som föddes i Kungälv cirka 1671 var underlöjtnant i amiralitet från maj 1710, och kaparkapten på kaparfregatten Carolus XII från 1711. Ägare till Carolus XII var Sebastian Tham, Hieronymus Gripenstedt, Matthias Schildt, David Amija och Alexander Williamsson.

Med Carolus XII som förde 10 järnkanoner och 12 träkanoner (dvs attrapper), begav han sig 1712 till den norska kusten för att bedriva kaperiverksamhet men hade i juni 1712 oturen att bli tagen av en norsk kapare från Bergen, vilken emellertid beviljade Ankarström och hans besättning fritt avtåg.

I maj 1714 var han kommenderad på fregatten Marstrand – ett reguljärt örlogsfartyg ur Göteborgs eskader med 26 järnkanoner, under befäl av kapten Wagner, som tillsammans tre andra svenska krigsfartyg löpt ut för att stoppa en väntad holländsk kofferdiflotta i Skagerak.

Under fullgörande av detta uppdrag inträffade en egendomlig och sällsynt olycka. Fartygen låg stilla i lugnt och vackert väder i närheten av Skagen. Under visiteringen av holländarna kom plötsligt en regnby med dunder, blixt och hagel över dem. På fartyget Marstrand slog blixten ned, krysstången gick över bord, mesanmasten avtacklades och fregatten, som fått slagsida i den hårda byn, sjönk. 140 man omkom, varav Olof Ankarström var en, endast 31 räddades. Befälet på skeppet fördes av kapten Wagner.

Andra källor: Olof Traung, Lars Gathenhielm, 1952

Johan Gustaf Anckarstierna

anckarstierna1712 var Johan Gustaf Anckarstierna (1684-1714) den mest fruktade kaparen på den svenska västkusten. Normalt var det Lars Gathe (adlad Gathenhielm år 1715), men inte vid denna tid. Johan Gustaf Anckarstierna blev överlöjtnant i flottan i maj 1700 och kapten år 1708.

Åren 1703-05 var han i nederländsk tjänst. Fick 15/8 1705 permission att arbeta i handelsflottan vilken förlängdes 27/2 1707.  Han tjänstgjorde på krigsfartygen Enigheten år 1700, Halland 1706, Öland 1710 och Kalmar 1712. Som befälhavare på Öland deltog han år 1710 i slaget i Köge bukt mot dansk flottan.

Kalmar ingick i Göteborgseskadern vilket fick honom att lämna ett erbjudande om att utrusta 8 skepp för kaperiverksamhet. Det blev dock sannolikt inte fler än 4. Han var själv redare för kaparefregatten Stenbocken från 1714 och delägare i kaparehuckerten Svensk Lösen tillsammans med Abraham Grill, Warner Groen, Christoffer Hedenberg (från 1712 också delägare i Stenbocken) och Carl Wattrang. På Svensk Lösen var han befäl år 1713. Året innan dess var han befäl på kaparebrigantinen Stockholms Galej som ägdes av Warner Groen och på kaparesnauen Sankt Joris.

Christoffer Hedenberg var gift med Elisabeth Thorsson, dotter till Cornelius Thorsson, också han kaparredare men dessutom en ledande köpman i Göteborg.

Anckarstierna opererade från Göteborg såväl som från Dunkerque. Redan 1714 dog dock Anckarstierna vid en drunkningsolycka i Malaga.

Andra Källor, Olof Traung,  Lars Gathenhielm, 1952

Broströmska stiftelsen

Bostadsstiftelse som grundades genom en donation av Axel och Mathilda Broström.

Arkitekten Andrew Person ritade och Broströmska stiftelsen lät 1925 bygga en fastighet i kvarteret Kungsladugårdsgatan – Ståthållaregatan – Oxhagsgatan – Godhemsgatan.

Det är ett av Kungsladugårds få stenhus med totalt 104 lägenheter runt en vacker, inbyggd gård. Byggnaderna är mycket välbevarade och interiören är i stort sett i ursprungligt skick. Bland annat finns här en vacker samlingssal med stora fönster mitt i huset. Den är ett monument över Axel och Mathilda Broström som är avbildade med var sin byst längst fram i salen.  Men salen är också en hyllning till svensk sjöfart:

Salen är också ett monument över svensk sjöfart. I den ståtliga uppgången täcks hela ena väggen en karta över Göteborgs skärgård och den andra av en karta över Bohuslän, Göta älv och Vänern.  Inne i salen hyllar dekorationerna på väggarna sjöfarten och Göteborg med motiv som segelskepp, fyrbåkar och Vinga fyr. I fonden på den lilla scenen en stor målning som visar hamnen med Masthuggskyrkan i blickfånget.

Målningarna signerades 1925 av konstnärerna Brocke Blückert, som varit med och målat taket i Röhsska museets Arkitekturhall, och Simon Lundell som i början på 1930-talet var med och dekorerade Bergbanan och Huvudrestaurangen på Liseberg.

I huset finns också fyra lokaler, varav tre affärslokaler varav en med ursprunglig inredning bevarad.

Ändamålet var från början att ge bostäder till sjöfolk och deras änkor, men idag är syftet lite bredare:

Stiftelsens ändamål är att efter uppförande av bostadshus uthyra lägenheter till i Göteborg hemmahörande personer, som är eller har varit sjövarande av befäls- eller manskapsklassen eller deras änkor eller som innehar eller innehaft anställning vid de mekaniska verkstäderna i Göteborg, vid Göteborgs hamn och dess förvaltning samt vid Göteborgs tullverk, järnvägar, post- , telegraf- och kommunalförvaltning och som på grund av ålder eller sjukdom inte längre kan fullgöra sin tjänst eller utöva sitt yrke och som till följd därav behöver och dessutom kan anses förtjäna fri eller billig bostad eller som genom företeende av goda vitsord eljest kan anses vara förtjänta av förmånen av billiga hyror. Främst skall änkor efter sjöfarande ha företrädesrätt till att erhålla lägenhet. Företrädesrätten skall gälla högst halva antalet lägenheter.250 000 kronor av donationsbeloppet skall bilda en fond, som ej får rubbas, men varå årliga räntan minskad med 1/10, som tillföres fonden, skall utdelas till behövande personer, boende inom eller utom stiftelsen och tillhörande ovannämnda kategorier.

Stiftelsen och dess fastigheter förvaltas idag av Fastighetspartner AB men styrelsen utses vad jag förstår av av Länsstyrelsen. Bokförda tillgångar vid utgången av 2015 var 32,2 miljoner kronor.