Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Jacob Besien

Jacob Besien (Besin) hörde till dem som gjord inköp på auktionen år 1733 efter Fredericius Rex Sueciaes första resa. 1737 anställdes han som vägare hos Ostindiska Kompaniet och 1752 fick han burskap som handlande i Göteborg.

Han arbetade som buteljör på Götheborg under resorna 1741-42 och 1743-45. Därefter var han tredje assistent på Calmar 1746-48, andre assistent på Prins Friederic Adolph 1759-60 och 1761.

I sitt förta äktenskap var han gift med Christina Sunnerberg, dotter till kvartermästaren Petter Sunnerberg (-1763) och Margareta Lutterberg (-1764). Han skiljde sig från henne då hon under hans resa med Calmar levt ihop med Gabriel Fredrik Beyer. 1756 hade han gift om sig med Gunnila Maker som varit gift två gånger tidigare.

1765 hade de den brittiske handelsmannen Robert Parkinson boende hos sig.

Jacob Besien dog 26/8 1775 i Göteborgs Fattighusförsamling och hans änka avled i samma församling 9 februari 1780.

Advertisements

Kommentera