Wasa

Wasa var ett svenskt linjeskepp, byggt i Karlskrona 1778 efter Fredrik Henrik af Chapmans ritning.

Wasa
Samtid modell av Wasa. Bild: Erling Klintefors – Statens Maritima Museer. Public Domain.

Wasa kan ses som ett typexempel på många av Chapmans nydanande idéer. Sverige byggde vid den här tiden sin krigsmakt på ett nära samarbete mellan dess olika grenar, armén, artilleriet och flottan. Därför efterfrågades en fartygstyp som var slagkraftig nog att utkämpa de långdragna artilleridueller i slaglinje som var dåtidens praxis, men också kunde medverka som understöd i kustnära operationer och landstigningar.

Chapmans idé var ett fartyg som trots sin ringa storlek kunde leverera stor eldkraft. Ett mindre fartyg har fördelarna att det är grundgående och kan navigera med större frihet samt att det minskade vattenmotståndet ger högre manöverduglighet och hastighet. Den låga höjden reducerar också avdriften vilket hjälper fartyget att hålla formationen i en slaglinje samt presenterar ett mindre mål för fienden att beskjuta.

Resultatet blev en två-däckare med plats för 60 kanoner. Mer traditionellt byggda linjeskepp vid den här tiden förde oftast 74 kanoner i tre däck och för att kunna mäta sig med dessa gav man skeppet en väldigt kraftig bestyckning om 36- och 24-pundiga kanoner. Chapman satsade också på att uppnå hög styvhet, med fullt segelställ lutade skeppet inte mer än tio grader vid sex-sju sekundmeter. Med ett dessutom högt placerat nedre kanondäck hade fartygstypen ett stort övertag i hård vind och hög sjö.

Konstruktionen mötte dock viss kritik av flottan då det övre kanondäcket var i princip helt oskyddat och man ansåg inte att fartyget skulle kunna motstå en många timmars lång beskjutning som dåtidens sjöslag innebar.

Wasa vann över Sheldons Sofia Magdalena vid provseglingen (om ändock med liten marginal) och fartyget blev flottans standardtyp för många år framåt. En order om tio linjeskepp placerades och byggdes mellan 1782-1785. För att blidka flottan gjordes dock dessa skepp något större och kraftigare med utökat skydd för det övre kanondäcket samt gavs en ökad bestyckning om 64 kanoner.

Kronprins Gustaf Adolf
Samtida modell av linjeskeppet Kronprins Gustaf Adolf byggd med Wasa som förebild. Marinmuseum Karlskrona. Licens: CC by SA

Deltog i 1788–1790 års sjötåg under Gustav III:s ryska krig. 1788 var Baltzar Filip Horn af Rantzien som dock dog under slaget vid Hogland men gav då Lagerstråle befälet. Därefter var Georg Samuel von Gegerfelt (Jöran Gegerfelt) befälhavare till 1789.

Såldes till Ostindiska Kompaniet år 1803.

Svenska Ostindiska Companiet utnyttjade Wasa för resan till Kanton 1803-1805. Besättningen minskades då från 556 personer till 167 personer. Lästetalet 478 läster och antalet kanoner 20 stycken under tiden i Ostindiska kompaniet.

1:a resan, till Kanton, 20/5 1803 – 18/8 1805

Kapten: Hans Hansson

Tiden efter Ostindiska kompaniet

Skeppet återköptes av flottan 1808 efter sin enda resa med Ostindíska kompaniet. Byggdes då om till ett 50-kanoners linjeskepp.

Slopat 1827.

Texten till stor del hämtad från Wikipedia. Omdisponerad och redigerad.

Advertisements

3 svar till “Wasa”

  1. Pingback: Skeppslista för Svenska ostindiska kompaniet | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Vad hände med Ostindiska Kompaniets skepp? | Det gamla Göteborg

  3. Pingback: Var byggdes Ostindiska Kompaniets skepp? | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.