Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Skepp som inte tillhörde Ostindiska som seglade till Ostindien på 1700-talet

Under den tid som Ostindiska Kompaniet verkade seglade också ett fåtal andra svenska fartyg till Ostindien.  Det var vanligt att det nederländska Ostindiska Kompaniet hyrde in fartyg. VOC hyrde exempelvis US-amerikanska skepp 1797, 1798, 1799, 1806, och 1807, ett skepp från Bremen 1806, ett från Danmark 1807 och ett från Bengalen in 1813. De hyrde också svenska fartyg liksom skepp lokalt i Indiska Oceanen, exempelvis ett från Gujarat år 1780.

De skepp jag hittat är, namn, årtal, kapten, destination, rederi:

Concordia, 1782-1785, Claes Breitholtz, Batavia, VOC
Fortuna, 1806-07?, J.A. Schierman, Batavia, ??

Advertisements

One Response to Skepp som inte tillhörde Ostindiska som seglade till Ostindien på 1700-talet

  1. […] Den senare var styrman och kapten i Ostindiska Kompaniet och den förstnämnde var också kapten, bland annat på ett fartyg som seglade till Ostindien utan att vara ett av Ostindiskas skepp. Dottern Eleonora Shierman (1751-74) var gift med Per […]

Kommentera