Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Hoppet (II)

1:a resan, till Bengalen, 1808

Kapten: Sven Roempke

I slutet av 1808 sändes Hoppet till England med last av järn och 100 000 piastrar lånade av Ständernas Bank. Under brittisk konvoj skulle hon därefter gå till Bengalen. På grund av Gustav IV Adolfs avsättning måste resan inställas och hon återvände därmed till Göteborg med sin last. Förlusten på resan var över 40 000 rdr.

Advertisements

3 Responses to Hoppet (II)

  1. […] försökte dock Ostindiska Kompaniets femte oktroj att sända ett skepp, med namnet Hoppet. Fartyget kom dock inte längre än till England där resan fick avbrytas på grund av att det […]

  2. […] Adolph 1797-1800, kapten på Östergöthland under resan 1802-1804 och på den avbrutna resan med Hoppet (II) 1808. Även deras bror Andreas Roempke (1765-1805) var till sjöss som kapten medan Anders Frantz […]

Kommentera