Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Fortuna

Fortuna var ett svenskt skepp som år 1806-1807 (??) gjorde en resa till Batavia med kapten J A Schierman som befälhavare.

Schierman hade varit anställd i Ostindiska Kompaniet, men Fortuna seglade sannolikt inte för Svenska Ostindiska Kompaniet. Om det var en privat finansierad resa eller om Fortuna var inhyrd av något annat lands kompani ä okänt.

Fortuna är ett av ett fåtal svenska fartyg som seglade på Ostindien under 1700-talet utan att tillhöra Ostindiska Kompaniet.

Advertisements

Kommentera