Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Östergöthland

Byggt i Norrköping, 266 läster, 14 kanoner, 56 man.

1:a resan, till Kanton, 5/5 1799 – 12/6 1801

Kapten: Gabriel Gadd
Superkargör: Laur. Chr. Bäck

2:a resan, till Indien och Kanton, 5/4 1802 – 1/5 1804

Kapten: Sven Roempke
Superkargör: Laur. Chr. Bäck

Advertisements

4 Responses to Östergöthland

  1. […] Sophia Magdalena, Hansson, 1798-1799, 81:16 Sophia Magdalena, Hansson, 1800-1801, 350:30 Östergöthland, Gadd, 1799–1801, 66:28 Östergöthland, Roempke, 1802-1804, 128:- Drottningen, v. […]

  2. […] Lovisa Ulrica (1745) och Götha Leijon (1745). Calmar byggdes 1740 i just Kalmar och Östergöthland i Norrköping […]

  3. […] på Drottningen 1800-1802 medan Sven Roempke var styrman på Gustaf Adolph 1797-1800, kapten på Östergöthland under resan 1802-1804 och på den avbrutna resan med Hoppet (II) 1808. Även deras bror Andreas […]

Kommentera