Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

One Response to Johan Hjort

  1. […] Hedin, Carl (Matros) Hedin, Olaus (Jungman) Heggblad, Johan (Jungman) Helling, Mattihas (Matros) Hiorth, Jan (Jungman) Holmgren, Anders (Kvartermästare) Holmqvist, Berndt (Matros) Holmsten, Esaias (Jungman) […]

Kommentera