Jöran Gegerfelt

Georg Samuel von Gegerfelt, även kallad Göran eller Jöran Gegerfelt, föddes den 27 augusti 1742 på Hålfredstorp i Tuna socken, Kalmar län och dog 24 maj 1810 på Gamla Varvet i Göteborg, var en svensk överste och sjöofficer. Han deltog i Gustav III:s ryska krig men var även kapten på flera seglatser med Svenska Ostindiska Kompaniet.

Gegerfelt var son till Carl Samuel von Gegerfelt och Maria Aminoff. Han var bror till översten och sjöofficeren Karl Adolf von Gegerfelt och arméofficeren Johan Fredrik von Gegerfelt.

Tillsammans med hustrun i andra äktenskapet Anna Eleonora Kamp fick han 6 barn som levde till vuxen ålder.

Gegerfelt blev redan som tioårig yngling inskriven som kadett vid Eric Sparres volontärkompani och idkade studier till 1756. Han var 1757 kommenderad ombord på linjeskeppet Greve Södermanland på dess expedition i Nordsjön, och under åren 1758–1759 kommenderad ombord på linjeskeppen Sparre och Upland.

Gegerfelt befordrades till arklimästare vid örlogsflottan 1760, konstapel 1765, löjtnant 1768, kapten 1777, major 1788 och överstelöjtnant 1793. Han blev riddare av svärdsorden 1797 och fick överstes avsked 29 mars 1798.

Gegerfelt arbetade som förste styrman på Ostindiska Kompaniets skepp Riksens Ständer under en resa till Surat och Kanton. 1763-1766 var han styrman på ostindiefararen Finland. Han verkar ha fört skeppet från Stockholm till Göteborg och därefter till Kanton och tillbaka.

År 1788 när Gustav III:s ryska krig bröt ut var Gegerfelt kapten och sekond till överstelöjtnant Kuylenstierna på skeppet Fäderneslandet och deltog i slaget vid Hogland. Som fartygschef på Wasa deltog Gegerfelt i slaget vid Ölands södra udde året efter liksom i slagen vid Reval, Kronstadt och i det Viborgska gatloppet år 1790. Gegerfelts skepp Sophia Magdalena tvingades stryka flagg i Viborgska gatloppet och han blev fängslad. Efter att ha släppts ur fångenskapen efter freden senare samma år och därefter befordrats till överstelöjtnant började han återigen att arbeta i Ostindiska Kompaniet, nu som kapten.

Han var kapten på ostindiefararen Gustaf III under resan 1785–1787, på Gustaf Adolph 1794-1796 och på Drottningen 1800–1802 under hemresan från Kanton.

Advertisements

3 Replies to “Jöran Gegerfelt”

  1. Pingback: Gustaf Adolph | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Wasa | Det gamla Göteborg

  3. Pingback: Gustaf III | Det gamla Göteborg

Kommentera