Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Ulrik M Valtinsson (Adlerstam)

Den första anfadern i Sverige var pärlstickaren Valtin Valtinsson, som kom till Sverige som fånge. Hans son Bengt Valtinsson var borgmästare i Vänersborg och hans son Adrian Valtinsson i statlig tjänst. Hans sonsöner Magnus, Carl Gustaf och Ulrik Martin adlades med namnet Adlerstam år 1776. Fadern hade dessförinnan adlats, men avlidit före introducering på Riddarhuset. I Gustaf Elgenstiernas Den introducerade svenska adelns ättartavlor står följande om honom:

Ulrik Martin Valtinsson, adlad Adlerstam, (son av Adrian Valtinsson, Tab. 1), född 1731-06-29 i Stockholm. Kanslist vid Ostindiska kompaniet. Superkargör vid Ostindiska kompaniet. Adlad, jämte sina bröder, 1767-08-13 (introducerad 1776 under nr 2057). Handelssocié 1768-09-15 och borgare 1768-09-21 i Göteborg. Tillika inspektor vid kronobränneriet i Göteborg 1776-02-18. Död 1783-02-10 i Göteborg. Han gjorde i Ostindiska kompaniets tjänst resor till Suratkusten, Malabar, Siam och Kina. Gift 1:o med Anna Catharina Petersson, född 1734-06-16 i Göteborg, död 1765-09-18 i barnsäng, dotter av postdirektören Christian Petersson och Anna Elisabet Lander. Gift 2:o 1768-11-01 med Anna Maria Schütz, född 1748-09-22, död 1808-03-02, dotter av brukspatronen och grosshandlaren i Göteborg Johan Schutz och Ulrika Olbers.

Han tjänstgjorde som superkargör i Ostindiska Kompaniet på resorna med  Riksens Ständer 1763-64 och Stockholms Slott 1765-67-

Advertisements

2 Responses to Ulrik M Valtinsson (Adlerstam)

  1. […] Kapten: Daniel Shierman Superkargörer: Friedrich Wilhelm König (död på hemresan), Carl Walter, Jacob Hahr, Gustaf Thollander, Ulric M. Valtinson. […]

  2. […] tjänstgjorde han som superkargör tillsammans med Jacob Hahr, C. Walter, Gustaf Tholander och Ulric M. Valtinsson (senare adlad Adlerstam). Henrik König (III) genomförde endast ett par resor i motsats till […]

Kommentera