Vad hände med Ostindiska Kompaniets skepp?

Totalt hade Ostindiska Kompaniet 37 skepp under sin existens. 8 skepp förliste, Suecia (1740), Götheborg (1745), Stockholm (1745), Drottningen av Swerige (1745), Prins Friederic Adolph (1761), Götheborg II (1796), Drottning Sophia Magdalena (1801) och Drottningen (1803). Till amiralitetet överläts helt säkert två fartyg, Läs hela inlägget Vad hände med Ostindiska Kompaniets skepp?

Advertisements

Var byggdes Ostindiska Kompaniets skepp?

I stort sett alla Ostindiska Kompaniets skepp var inköpta nybyggen. De flesta från varv i Stockholm. Varvet Terra Nova byggde flest, hela 10 stycken. Dessa skepp var Friedericus Rex Sueciae (troligen byggt 1725 som Terra Nova), Suecia (1736, det råder en viss osäkerhet Läs hela inlägget Var byggdes Ostindiska Kompaniets skepp?

Tesmuggling som affärsidé – Svenska Ostindiska Kompaniet

Te var den överlägset viktigaste varan för det Svenska Ostindiska Kompaniet. Mycket begränsade mängder av te stannade i Sverige utan det mesta reexporterades. I huvudsak skedde denna reexport genom att te såldes till handelshus i Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen och Oostende. Det var Läs hela inlägget Tesmuggling som affärsidé – Svenska Ostindiska Kompaniet

Shierman (Schierman)

Daniel Shierman, alternativt Schierman, var kapten i Ostindiska Kompaniet. Han var gift med Eleonora Westphal. De hade minst tre barn, sönerna. J.A. Shierman och Fredrik Adolph Shierman (1756-). Den senare var styrman och kapten i Ostindiska Kompaniet och den förstnämnde Läs hela inlägget Shierman (Schierman)

Opium-handeln på Ostindiska Kompaniets tid, del 2

Del 35 av 36 i serien Ostindiska kompaniet

Del 35 av 36 i serien Ostindiska kompanietOpiumhandeln i Ostindien utvecklades som ett sätt för europeer att finansiera teköpen i Kanton. Det Svenska Ostindiska Kompaniet använde i allmänhet spanska silverpiastrar som betalningsmedel. Dessa erhölls genom köp som i allmänhet genomfördes Läs hela inlägget Opium-handeln på Ostindiska Kompaniets tid, del 2

Anders Ljungstedt

Anders Ljungstedt (Andrew Ljungstedt på engelska, kinesiskt namn Long Si Tai) föddes 23 mars 1759 i Linköping i en fattig familj. Han fick en son i Ryssland, född år 1790 som hade namnet Carl Andreievic. Trots fattiga uppväxtförhållanden tog han så småningom ändå studenten Läs hela inlägget Anders Ljungstedt

Ostindiska kompaniets superkargörer i Kanton

Från 1760-talet var det möjligt för superkargörer att stanna kvar i Kanton under perioderna mellan skeppens avgångar och ankomster. Den förste som kom att bli Ostindiska Kompaniets fasta superkargör i Kanton var Jean Abraham Grill. Ofta nämns dock Michael Grubb som Läs hela inlägget Ostindiska kompaniets superkargörer i Kanton

Fredrik Ulrik Peyron

Fredrik Ulrik Peyron föddes 1752 i Stockholm som son till Barthelemy Toussaint Peyron (1717-1766) och Angelique Charlotte Denise Bourgoin (1730-1810). Gift med Lætitia Anna Hunt (1771-1843), som dog i Stockholm. De hade tre barn tillsammans som uppnådde vuxen ålder. Han gjorde 1768–84 sju resor till Läs hela inlägget Fredrik Ulrik Peyron