Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Sven Norman

4:e superkargör på Ostindiska Kompaniets skepp Götha Leijon under dess första resa till Kanton 1746-1749.

Övertog 1754 Särö säteri från Werner Michael Wernle vars släkt ägt gården sen 1666. Norman sålde år 1772 Särö säteri till Johanna Christina Oterdahl (född Böker).

Sannolikt var väl Sven Norman släkt med den familj av sjöfarare med namnet Norman som omtalas som ägare av en fastighet i kvarteret Enigheten i Västra Nordstaden från omkring 1670 till 1745.

Advertisements

3 Responses to Sven Norman

  1. […] Kapten: Bengt Askbom Superkargörer: Stephen Kniper, Daniel Vignaulx, Jean Baptiste Croisier, Sven Norman […]

  2. […] Carl G. Lehman Superkargörer: Olof Ström, Volrath Tham, Sven Norman, And. Jurg. […]

  3. […] sätesfrihet på egendomen. Egendomen var därefter i den Wernleska familjens ägo till 1760, då superkargören Sven Norman övertog den i förpantning. De äldst kvarvarande byggnaderna är Ryttargården, ursprungligen […]

Kommentera