Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

5 Responses to Cronprinsessan Lovisa Ulrica

  1. […] på Insatt kpital för Freeden var 20% och för den andra båten som ingcik i samma expedition, Cronprinsessan Lovisa Ulrica, var den […]

  2. […] är byggt i Stockholm, men där varvet inte är känt samt två där varv och ort är okända, Cronprinsessan Lovisa Ulrica (1745) och Götha Leijon (1745). Calmar byggdes 1740 i just Kalmar och Östergöthland i […]

  3. […] 1759 ägs skeppet av Sahlgren,Wilson & Bagge, Paul Skoling och N. Matson (N. Matzen). Även Cronprinsessan Lovisa Ulrica såldes till redare i Göteborg. 1759 ägdes fartyget av firman P. Bagge & Hall under namnet […]

Lämna ett svar till Skeppslista för Svenska ostindiska kompaniet | Det gamla Göteborg Avbryt svar