Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

4 Responses to Peter Johan Bladh

  1. […] Kijk, dotter till bergsrådet J.J. Kijk och Christina Bladh. Christina Bladh var faster till Peter Johan Bladh (1746-1816), bl.a. superkargör i Ostindiska kompaniet med placering i Kanton 1777-84. Peter Johan […]

  2. […] Peter Petersson Superkargörer: Abraham Alnoor, Peter Johan Bladh. Den senare stannade i Kanton […]

  3. […] Kijk, dotter till bergsrådet J.J. Kijk och Christina Bladh. Christina Bladh var faster till Peter Johan Bladh (1746-1816), som bl.a. var superkargör i Ostindiska kompaniet med placering i Kanton 1777-84. […]

  4. […] för en lönsam verksamhet. En av dem som varnade för fortsatt verksamhet var superkargören Peter Johan Bladh som istället ville se en helt annan väg framår än fortsatt handel på de existerande […]

Kommentera