Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Göteborg med dess omgifningar framställdt i taflor, del 1

 

Bok som utkom efter tidens sed i 12 häften under tre år, 1859-1862, och med parallelltext på svenska, engelska och tyska. Som illustratörer uppges C. G. Berger och Ludvig Messmann och som textförfattare Viktor Rydberg och J. Biörklund. Här återges endast bilderna.

Boken digitaliserades 2012 av Umeå universitetsbibliotek.

Advertisements

Kommentera