Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Erland Nordenskiöld

Erland NordenskiöldNils Erland Herbert Nordenskiöld, född 19 juli 1877 i Stockholm, död 5 juli 1932 i Göteborg, var en svensk museiman och forskningsresande. Han var son till mineralogen och polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld och Anna Maria Mannerheim, dotter till hovrättspresidenten Carl Gustaf Mannerheim och Eva Wilhelmina von Schantz. Hans uppväxt präglades i hög grad av pappans resor och forskning. Han gifte sig den 2 april 1910 i Stockholm med Olga Vilhelmina Adelöw.

Han var kusin till Gustaf Mannerheim och tillsammans med Leonard Jägerskiöld ett rekryterade han frivilliga från Göteborg till den vita sidan i finska inbördeskriget. Den vita sidan gjorde sig skyldig till en mängd övergrepp. Om de svenska frivilliga deltog i sådant är okänt. Han erhöll Frihetskorset av tredje klass 1918.

Keramikern och designern Gustaf Nordenskiöld och hans bror TV-journalisten Viktor Nordenskiöld är hans barnbarn.

Kort efter sin fil.kand. företog han en resa till Sydamerika 1899. Han åtföljdes på resan av Oscar Borge, expeditionens botaniker. Åren 1901-1902 gjorde han en ny resa till samma kontinent, den så kallade Chaco-Cordillera-expeditionen. Denna hade planerats tillsammans med Eric von Rosen och Gustaf von Hofsten, som var expeditionens etnograf-arkeolog respektive botaniker. Under denna resa väcktes Nordenskiölds intresse för indianer. Nya resor företogs 1904-1905 och 1908-1909, den sistnämnda tack vare vännen Arvid Hernmarcks generösa bidrag. År 1913 företog han en ny resa, denna gång som nybakad intendent vid Göteborgs museum och föreståndare för dess etnografiska avdelning. På grund av första världskrigets utbrott dröjde det därefter 13 år innan han åter kunde resa till Sydamerika.

Nordenskiöld förde rika och idag unika samlingar från Sydamerikas indianer hem till Göteborgs museum. Idag tillhör dessa samlingar Världskulturmuseet. Några av de folk han besökte är idag utrotade, andra har förlorat sin kulturella identitet. Han var känd som en fascinerande men också krävande föredragshållare, som gärna ägnade sig åt detaljer. Från sian resor har han också skrivit en mängd reseberättelser och vetenskapliga rapporter.

Hans musei- och forskartradition fördes vidare av Sven Lovén, Henry Wassén, Sigvald Linné, Stig Rydén och Karl Gustav Izikowitz. Nordenskiöld byggde upp den etnografiska avdelningen vid Göteborgs museum till vad som vid hans död betraktades som en förebild för motsvarande institutioner i världen.

Texten delvis från Wikipedia.

Advertisements

Kommentera