Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Axel Gillblad & Co (Gillblads)

  1. […] grosshandlare och klädeshandlare i Göteborg genom firman Axel Gillblad & Co som han grundade 1866 tillsammans med Anders August Andersson. Gillblad lämnade firman och sålde […]

  2. […] 2, tomt 129, Styfvert, Graff, Törnsten, Hult, Dyrén, Axel Gillblad & Co (Gillblads) Rote 2, tomt 130, Böker, Styfvert, Boureille, Kidron, Osterman, Kjellman Rote 2, tomt 131, Rote 2, […]

Kommentera