Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

6 Responses to Sällskapet Gnistan

  1. […] att bli en av de ledande i konstlivet. Callmander var en av stiftarna av Valands konsthögskola och Sällskapet Gnistan. Han undervisade i ornamentsmålning och teckning vid Göteborgs slöjdskola och var anlitad som […]

  2. […] Sällskapet Gnistan […]

  3. […] Han var en av grundarna av Sällskapet Gnistan. […]

  4. […] Sällskapet Gnistan | Det gamla Göteborg om Karl Warburg […]

  5. […] i Göteborgs orkesterförening från 1911, Göteborgs lyriska teater från 1922 och ordförande i Sällskapet Gnistan […]

  6. […] 1865, båda hade vuxit ur sina lokaler, föddes tanken på ett konstpalats. På initiativ av sällskapet Gnistan bildades Aktiebolaget Valand, där mecenaten och tillika den störste donatorn var Pontus […]

Kommentera