Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen Werner Lundqvist fond till sjöfartsmuséet

Skapades genom en donation av skeppsredaren Werner Lundqvist med det uttalade ändamålet att bidra till byggandet av Göteborgs sjöfartsmuseums bestående och vidare utveckling genom att underhålla och öka samlingarna samt sedan denna fond eller andra dylika genom ytterligare gåvor få tillväxt, att museets tillvaro är fullt betryggad, användas till eventuell byggnad för museum.

Av avkastningen skall, årligen 1/10 tilläggas kapitalet och återstoden överlämnas till styrelsen för Föreningen Göteborgs sjöfartsmuséum eller, om denna skulle upphöra, till motsvarande institution med ändamål att arbeta för Göteborgs sjöfartsmuseum.

Jämlikt stadsfullmäktiges i Göteborg beslut den 16 januari 1936 gäller att av avkastningen skall en tiondel årligen läggas till fondens kapital och återstoden utbetalas till styrelsen för sjöfartsmuséet eller om detta museum skulle upphöra, till annan institution med liknande ändamål.

År 2014 hade stiftelsen tillgångar på 3,4 miljoner SEK.

Advertisements

One Response to Stiftelsen Werner Lundqvist fond till sjöfartsmuséet

  1. […] donerade stora summor till Sjöfartsmuseet bl.a. genom Stiftelsen Werner Lundqvist fond till sjöfartsmuséet,  Göteborgs konstmuseum i Göteborg och Göteborgs högskola (numera Göteborgs […]

Kommentera