Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Släkten von Holten

Den förste av släkten von Holten som var bosatt i Sverige var Johan-Jakob von Holten (1768-1841). Han föddes i Hamburg och invandrade senare till Göteborg där han fick anställning hos handlaren Peter Militz år 1787. År 1791 slutade han hos denne och grundade en egen firma.

Han var i sitt första äktenskap gift med Anna Margareta Sjögård (1772-1802) och i sitt andra med Catharina Beata Hummel (1782-1839). Hans son Johan David von Holten (1814-1906) var bland annat ordförande i Göteborgs folkskolestyrelse. Johan Jakob von Holten och Johan David von Holten var innehavare av Marieholms landeri och ägare av Aspenäs.

Robert Leopold von Holten, son till grosshandlaren Anders von Holten (1795-1873), bror till Johan David von Holten, var för sin del stadsmäklare och grosshandlare. Hans son Anders Gustaf von Holten (1873-1958) var amanuens på Göteborgs stadsbibliotek samt medlem av Sällskapet Bröderna.

Släktskapsrelationer:

Advertisements

One Response to Släkten von Holten

  1. […] i Brödraskapet märks Simon Abersteen, Karl M Bengtsson, Reinhold Callmander, Sigfrid Ericson, Gustaf von Holten, Axel Romdahl och Olof […]

Kommentera