Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Olof Traung

Sven Olof Teodor Traung, född 8 augusti 1888 i Arvika, död 25 april 1958, var en svensk varvsägare, sjökapten, museiman och författare. Han var son till skeppsredaren Teodor Traung och Elin Tenow samt morbror till kokboksförfattaren Pernilla Tunberger. Från 1917 var han gift med Ellen Högström, dotter till kapten F. Högström och Lili Folmer.

Åren 1902–1907 var Traung till sjöss, blev sjökapten 1908, reservofficer 1909, bedrev studier vid British Museum 1909–1910. Åren 1911–1915 var han överlärare och chef för Sjömannasällskapets skolfartyg Benjamin. 1911–1914 skrev han för Svenska Dagbladet. 1915 blev han föreståndare för Sjöfartsmuseet och VD för AB Nautic som han startat samma år. Samma åt startade han också AB Skeppsmodeller tillsammans med några andra. 1923 bytte företaget namn till AB Sverre. Under Göteborgsutställningen 1923 var han chef för sjöfartsavdelningen. Han var också ledamot i styrelsen för Sjöfartsmuseet och Broströmska donationen.

I slutet av 1920-talet flyttade AB Sverre ut till Kärra på Hisingen där företaget köpt ett litet varv, Nyebro pråmvarv. Varvet byggdes ut och började förutom modeller också att bygga riktiga båtar som exempelvis livbåtar, fiskebåtar och fritidsbåtar. Familjen Traung flyttade samtidigt ut till Kärra gård som de döpte om till Sverregården.

Föreningen Gathenhielm

Från Föreningen Gathenhielms sammanträde på Sjöfartsmuseet den 19 april 1955, varvid bl.a. frågan om Gröna gatans bevarande debatterades. Göteborgs historiska museums modell av några av de aktuella byggnaderna beskådas av fr.v.: fil. dr Stig Roth, stadsplanechef Koj Jonsson, ordf. i drätselkammarens 1 avd. dir. Sven Ericson och kapten Olof Traung. Bild: Göteborgs Stadsmuseum

Advertisements

2 Responses to Olof Traung

  1. […] Ole Kruse var en av de tidigaste medlemmarna i sällskapet Bröderna, som Werner Lundqvist alltså bildade strax efter inflyttningen till Soltorpet. Bröderna var en sammanslutning av hantverkare, tänkare och några andra som bodde i området och som tänkte i samma banor. Sällskapet varade från 1905 till strax innan Werner Lundqvists död 1943.  Oftast sammanträdde man på Villa Soltorpet, särskilt i Brödrarummet som inreddes 1908. Bland övriga medlemmar i Brödraskapet märks Simon Abersteen, Karl M Bengtsson, Reinhold Callmander, Sigfrid Ericson, Gustaf von Holten, Axel Romdahl och Olof Traung. […]

  2. […] I Örgryte mötte Lundqvist den excentriske svensk-danske konstnären Ole Kruse. Runt sig och Kruse samlade Lundqvist vänner och grannar i Soltorpet, i ett lösligt formerat sällskap som kallade sig Bröderna i Böödalen. Till medlemmarna hörde bland andra Simon Abersteen, Karl M Bengtsson, Reinhold Callmander, Sigfrid Ericson, Gustaf von Holten, Axel Romdahl och Olof Traung. […]

Kommentera