Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Familjen Bäcksin

Oskar Bäcksin (1860-1939) och Victor Bäcksin (1864-1946) var söner till källarmästare Johan Oskar Theodor Bäcksin, född 1831, och hans hustru Helena Maria född 1825 i Norrköping. Båda bröderna föddes i Norrköping.

Frans Victor Ferdinand Bäcksin (Victor Bäcksin) var gift med Agda Emelia Arfvidsson. De hade barnen Johan Victor Orvar Bäcksin (1892-1960), Gunhild Maria Eleonora Bäcksin, Håkon Bäcksin och Brita Bäcksin.

Johan Viktor Orvar Bäcksin avlade jur. kand.ex. i Uppsala 1916. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev assessor 1922 och hovrättsråd 1930. Han utnämndes till revisionssekreterare 1932, blev 1935 ånyo hovrättsråd samt 1938 häradshövding i Flundre, Väne och Bjärke domsaga. 1949 utnämndes han till lagman i hovrätten för Västra Sverige. Han avgick med pension 1959.

Oskar Bäcksin  grundande år 1889 företaget Dorch, Bäcksin & Co tillsammans med Johan Fredrik Dorch, född 1854 i Danmark.  Oskar Bäcksin lämnade dock Dorch, Bäcksin & Co 1890 för att starta eget. Istället gick hans bror Victor Bäcksin (1864-1946) in som delägare.

Johan Fredrik Oscar Bäcksin (Oscar Bäcksin) var gift med Ida Bernhardina Littorin (1871-1943). Deras son Oscar Bäcksin föddes 1894 och deras dotter Irma Helena Bernhardina Bäcksin (Irma Bäcksin) föddes 1898.

Oscar Bäcksin (1924-??), sannolikt sonson till den äldste Oscar Bäcksin (II) var ägare av färghandeln Oscar Bäcksin AB på Östra Hamngatan i Göteborg med en filial på Skeppsbron 3. Under åren 1955-58 var  kusinen Ossian Treutiger VD för detta företag. Han var son till Harald Treutiger och Irma Bäcksin.

Advertisements

One Response to Familjen Bäcksin

  1. […] och Victor Bäcksin var söner till källarmästare Johan Oskar Theodor Bäcksin, född 1831, och hans hustru Helena Maria född 1825 i Norrköping. Frans Victor Ferdinand […]

Kommentera