Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Familjen von Ascheberg

von Ascheberg är en enligt traditionen ursprungligen från Italien härstammande ätt, vilken tidigt blev bofast i Westfalen. Till den s. k. Byinkska linjen av denna släkt hörde Stefan von Ascheberg, som år 1539 kom till Lifland, där han förvärvade fast egendom och blev stamfar för en livländsk-kurländsk-svensk ättegren.

Hans sonsons son fältmarskalken Rutger von Ascheberg upphöjdes 18 dec. 1673 i friherrligt och 10 dec. 1687 i grevligt stånd, men oaktat att 25 barn föddes i hans äktenskap, utslocknade ätten redan med hans son generallöjtnanten Kristian Ludvig Aschenberg.

Bland de övriga barnen, av vilka nio dog vid födelsen och flera andra vid späda år, märks fyra söner, som blev militärer liksom fadern och den ovannämnde brodern men alla avled som unga, samt dottern Margareta von Ascheberg, gift med översten Käll Kristoffer Barnekow.

Släktskapsrelationer:

Rutger von Ascheberg

Advertisements

One Response to Familjen von Ascheberg

  1. […] von Ascheberg var stamfar för de svenska friherrliga och grevliga (nr.23) ätterna von Ascheberg och kurländska ätten (nr.197) Ascheberg-Söfdeborg. Föräldrar var Vilhelm von Ascheberg, herre […]

Kommentera