Göteborgs gamla familjer

Det har inte publicerats så många nya artiklar på denna sajt den senaste månaden. Orsaken till detta är ett större projekt av släktforskningskaraktär. Detta projekt har gått ut på att kartlägga hur de gamla handelsfamiljerna i Göteborg är släkt med varandra. Läs hela inlägget Göteborgs gamla familjer

Advertisements

Göteborgs virtuella församlingar

Historiskt har Göteborg haft en folkbokföring där människor inte alltid tillhört den geografiska församling där de bott. Det kan uttryckas som att Göteborg haft virtuella församlingar. Det handlar del som speciell trossamfund och etniska tillhörigheter såsom Mosaiska församlingen, Tyska församlingen och Engelska Läs hela inlägget Göteborgs virtuella församlingar