Johannes Johanssons Minnesfond

När Johannes Johansson, en av grundarna av firman Johansson & Carlander, dog år 1898 skänkte hans änka, Eleonore Johansson (f. Bourn), 70 000 kronor till en fond som fick namnet ”Johannes Johanssons Minnesfond”. Avkastningen skulle komma arbetarna vid Gamlestadens Fabriker tillgodo och även användas för inrättande sjukhem, ålderdomshem m.m.

Länge var Johannes Johansson Minnesfond också en viktig aktieägare i Gamlestadens Fabrikers AB och Investment AB Asken.

Då Gamlestaden försvann som företag och det inte längre fanns några arbetare, fick de 1991 ändra reglerna genom så kallad permutation. Ändamålet blev nu istället ”till nytta för arbetarbefolkningen i Göteborg och som exempel kan nämnas inrättande av sjukhem eller ålderdomshem, att lämna bidrag till rehabilitering, att utöva hjälpverksamhet bland behövande både individuellt och i grupp m.m.”

Stiftelsen ger årliga bidrag till Stiftelsen Johannesvillan och har under de sista 20 åren gett bidrag till Sahlgrenska Sjukhuset, men även till Diakonerna i Angered, som hjälpt oss med att fördela pengar till bl.a. ensamma mödrar med barn och övriga behövande i Göteborg.

Johannes Johanssons Minnesfond förvaltas än idag av ättlingar till Johannes Johansson, däribland Carl-Johan Davoust, gift med en dotter till Peter K:son Mark. Tillgångarna i stiftelsen var 34,9 miljoner SEK år 2014.

 

Advertisements

Kommentera