Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen Andrew Carnegies fond

Stiftelsen Andrew Carnegies fond är en stiftelse som av allt att döma instiftades av den välkände US-amerikanske donatorn Andrew Carnegie som inte hade nån anknytning till Sverige och inte till Göteborg. Han var inte släkt med någon av de två Carnegiefamiljer som varit verksamma i Göteborg. Det går dock inte att finna någon med namnet Andrew i dessa släkter så med stor sannolikhet kommer donationen från den nämnde Andrew Carnegie. Donationen gjordes 1904 och var på 181 500 kronor.

Denna fond finns dock inte upptagen på den hemsida som listar de organisationer Andrew Carnegie startat eller de donationer han gjort. Han har dock gett flera donationer till fonder och stiftelser i Sverige.  Den största stiftelsen är Carnegiestiftelsen med säte i Stockholm som hade tillgångar på 36 miljoner år 2014.

Stiftelsen Andrew Carnegies fonds medel skall användas till en professur i engelska språket vid Göteborgs Universitet. År 2014 var medlen 3 miljoner kronor och dessa förvaltas av Göteborgs Universitet.

Advertisements

Kommentera