Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen Oscar Ekmans donationsfond till Göteborgs Högskola

En av Oscar Ekmans (1812-1907) många donationer till Göteborgs Högskola som kanske aldrig hade kommit till stånd utan Oscar Ekman.

Oscar Ekman var den som drev på och stod bakom David Carnegie d. y.s stora donation till Göteborgs Högskola år 1886, ”David Carnegies donationsfond till Göteborgs Högskola”  David Carnegie som då bodde i Skottland förklarade sig villig att till Göteborgs stad, inom sex månader efter det att stadsfullmäktige fattat beslut, överlämna ett belopp av 500 000 kronor, under förutsättning att fullmäktige innan 1887 års utgång beslutade om att använda de Lundgrenska (400 000 riksdaler som skänktes får 1872 för att skapa en högskola) och Magnusska donationerna (200 000 år 1877) , med vissa förbehåll.

Själv gav Oscar Ekman en rad donationer alltifrån 1888 till Högskolan. Småningom och inalles gav E. bortåt en miljon kr., därav 450 000 till uppförande av Högskolans byggnad i Göteborg. 1888 gav han den donation på 200 000 kronor som blev Stiftelsen Oscar Ekmans donationsfond till Göteborgs Högskola.

Stiftelsen som förvaltas av Göteborgs Universitet hade en förmögenhet på 8,1 miljoner SEK år 2014.

Advertisements

Kommentera