Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen Louise Falkenbergs, född Ekman, donation

Donation från Louise Falkenberg (1849-1935) som var född i Göteborg. Den årliga avkastningen av fonden skall i främsta rummet användas till att bestrida kostnaderna för upprätthållande av en professur i filosofi och pedagogik vid Göteborgs Universitet. Denna donation är bara en i en lång rad av donationer från henne. De flesta var dock inte till Göteborg då hon bodde i Stockholm och på godset Skedevi i Södermanland. Bland donationerna och gåvorna märks:

Hon var i 30 år ordförande i styrelsen för Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn och inbjöd nu dit ett 50-tal av umbäranden skadade och utsvultna tyska och österrikiska barn. Hon ordnade därvid så, att inga svenska barn behövde bli lidande på grund av bristande plats, samt tillika på det sättet, att tyska sjuksköterskor skulle bistå barnen. Efter faderns död tog hon sig också livligt an den av Cecilia Milow stiftade bekanta »Kungsholms ungdomsklubb» för pojkar. Friherrinnan F. understödde också Mjölkdroppen, arbetsstugorna, Bikupan, Handarbetets vänner, Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran samt Sigtuna-stiftelsen, ävensom institutioner i Göteborg. Till Skidfrämjandet donerade hon 1917 Storliens högfjällspensionat och Storliens hemman, omfattande 8,000 tunnland fjäll och mark utmed norska gränsen. I sitt testamente gjorde hon donationer och legat till välgörande ändamål på sammanlagt 285,000 kr. Därav fick Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt 70,000 kr., Sophiahemmet 25,000, Ekmanska sjukhuset i Göteborg 10,000, Södermanlands läns sjukhem för medellösa, obotligt sjuka i Flen 30,000, Flens länslasarett och kurhus 25,000, Forssa församling tillsammans 60,000 kr., Uppsalauniversitet för Gustav Adolfsstipendier 20,000, Svenska Cancerföreningens Stockholmsavdelning 20,000. Till Göteborgs högskola hade friherrinnan F. därtill under sista året av sin levnad överlämnat 100,000 kr. som gåva.

Stiftelsen som 2014 hade en förmögenhet på 2 miljoner kronor förvaltas av Göteborgs Universitet.

Advertisements

One Response to Stiftelsen Louise Falkenbergs, född Ekman, donation

Kommentera