Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen Johan E Ekmans Minnesfond

Stiftelse vars ändamål är att utgöra en stipendiefond för Handelshögskolan i Göteborg samt för densamma nyutexaminerade civilekonomer. Av fondens avkastning bör årligen 10 % läggas till kapitalet. Resultatet av en donation från Johan E Ekman (1854-1919).

Stiftelsen förvaltas av Göteborgs Universitet och hade 2014 en förmögenhet på 18,7 miljoner SEK.

Advertisements

Kommentera