Vilhelm Lundström

Endast för medlemmar

Advertisements

Johannes Johanssons Minnesfond

När Johannes Johansson, en av grundarna av firman Johansson & Carlander, dog år 1898 skänkte hans änka, Eleonore Johansson (f. Bourn), 70 000 kronor till en fond som fick namnet ”Johannes Johanssons Minnesfond”. Avkastningen skulle komma arbetarna vid Gamlestadens Fabriker tillgodo Läs hela inlägget Johannes Johanssons Minnesfond

Riksföreningen Sverigekontakt

Riksföreningen Sverigekontakt stiftades i Göteborg den 3 december 1908 med namnet Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet på initiativ av språkvetaren Vilhelm Lundström. Föreningens syfte (enligt stadgan från 1921) var att stödja arbetet för bevarandet och återuppväckandet av svenskt språk Läs hela inlägget Riksföreningen Sverigekontakt

Stiftelsen Knut J:son Marks fond för Sverige i utlandet

Stiftelsen Knut J:son Marks fond för Sverige i utlandet grundades genom en donation av Knut J:son Mark. Ändamål för stiftelsen är att den disponibla avkastningen skall användas på bästa sätt till Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet. Förvaltningen av stiftelsens Läs hela inlägget Stiftelsen Knut J:son Marks fond för Sverige i utlandet

Marks fonder för Röhsska museet

Fyra medlemmar av släkten mark har genom donationer skapat stiftelser till förmån för Röhsska museet. De fyra är Knut J:son Mark och hans tre söner Jan K:son Mark, Knut K:son Mark och Peter K:son Mark. Totalt finns det fyra stiftelser som har följande namn Läs hela inlägget Marks fonder för Röhsska museet

Stiftelsen Ingeborg och Knut J:son Marks fond vid Göteborgs universitet

Stiftelse grundad genom en donation av Knut J:son Mark till förmån för Göteborgs Universitet med följande ändamål: 1) Kapitalet delas till att börja med i tvenne summor, en på kr 200 000:- att benämnas ”Tillväxtfond” och en på kr 300 Läs hela inlägget Stiftelsen Ingeborg och Knut J:son Marks fond vid Göteborgs universitet

Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse

Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse bildades genom en donation på 300 000 kronor av grosshandlaren Knut J:son Mark den 17 april 1917. ”Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att lösa bostadsfrågan och/eller till andra sociala stödåtgärder för personer Läs hela inlägget Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse

Onsala herrgård

Del 2 av 3 i serien Gods och gårdar i Halland

Del 2 av 3 i serien Gods och gårdar i HallandEn fastighet i Onsala som från början uppfördes av Blanche Dickson, som också ägde Tjolöholm, år 1901. Den ärvdes därefter av hennes dotter Blanche Bonde som var gift med Carl Bonde. De Läs hela inlägget Onsala herrgård