Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer har sitt ursprung i en donation som gjordes av köpmannen Jonas Kjellberg år 1826 på hans födelsedag den 22 oktober. Syftet var att man skulle starta en skola för utbildning av flickor. Då Stiftelsen Kjellbergska flickskolan började sin verksamhet 1835, var det den tredje flickskolan som inrättades i Sverige.

Kjellbergska flickskolan

Kjellbergska flickskolan

År 1908 tillkom ett lärarinneseminarium. 1943 blev skolan en kommunal flickskola och 1967 upphörde skolan. De medel som då fanns i stiftelsen liksom donationer som kommit till skolan under årens lopp finns i den nuvarande stipendiefonden. Stiftelsen har till ändamål ”att genom stipendier och premier eller på annat sätt främja utbildning under och efter skoltiden av flickor, som åtnjuter eller åtnjutit undervisning vid läroanstalter i Göteborg. Flickor hemmahörande i Göteborg skall ges företräde till stipendier”.

För närvarande delar stiftelsen huvudsakligen ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande, som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun.

Styrelsen består av sju personer som representerar Svenska kyrkan, skola eller universitet och näringsliv. En medlem från familjen Kjellberg skall alltid ingå i styrelsen. Styrelsen har för närvarande följande medlemmar: Christina Stendahl (ordförande), Gunnar Engstrand, Staffan Kjellberg, Ulf Kjellberg, Stefan Roos, Marie Rådbo och Karin Ericson Ulfheden. Adjungerade är Ingvar Dahlberg i egenskap av stiftelsens sekreterare och Cecilia Sundberg, SEB.

Stiftelsens förmögenhet som var 79,1 miljoner SEK år 2014 förvaltas av SEB Institutioner & Stiftelser.

Varje år, på donatorns födelsedag den 22 oktober, delar stiftelsen ut stipendier. Summan har ökat kraftigt i takt med att stiftelsens tillgångar har vuxit. År 1975 var stipendiesumman 60.000 kr medan det år 2014 delades ut 3,2 Mkr. Under den senaste femårsperioden har stiftelsen i genomsnitt delat ut 94 % av det utdelningsbara resultatet. Stiftelsens utdelningsbara resultat år 2014, som utgör grund för stipendieverksamheten år 2015, beräknas bli 4 Mkr (4 Mkr år 2013).

Advertisements

Kommentera