Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen Erik Wijks stipendiefond

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall utdelas till därav förtjänta meddellösa studerande vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Stiftelsen förvaltas av Chalmers Tekniska högskola och hade en förmögenhet på 3,7 miljoner SEK år 2014.

Advertisements

Kommentera