Olof Wijk stiftelse

Stiftelse där avkastningen företrädesvis ska användas till  tryckkostnader för Kungl. Samhällets handlingar. Stiftelsen förvaltas av SEB Institutioner & Stiftelser och hade tillgångar på 3,5 miljoner SEK år 2014. Stiftelsen är i övrigt knuten till Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg

Advertisements

Kommentera