Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Emily Wijks stiftelse

Syftet med donationen år 1913 till Emily Wijks stiftelse var att uppföra en byggnad, avsedd för hyresfria bostäder åt kvinnliga medlemmar av Göteborgs stad, dock icke inom den egentliga arbetsklassen och för kvinnor, vilka för sin utkomst kunna vara i behov av sådant understöd, och därav äro förtjänta.

Till byggnadens underhåll donerades 60,000 kronor. Staden upplät tomt vid Erik Dahlbergsgatan 25, där byggnaden, ritad av arkitekten O. Westerberg, invigdes den
6 oktober 1916 under namnet Emily Wijks stiftelse.

Emily Wijk (1849-1943) föddes Emily Dickson och var gift med Erik Wijk (1836-1910). Hon var dotter till Edvard Dickson och Isobel Gordon.

Stiftelsen hade tillgångar på 7,7 miljoner SEK år 2014 och sköts av SEB Institutioner & Stiftelser. Styrelsen utses dock av Göteborgs stad. I styrelsen sitter för närvarande Lena Landén Ohlsson, Oscar von Sydow och Cecilia Sundberg.

Advertisements

Kommentera