Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen Fru Mary Wijks, född Dickson, Hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg

Mary Wijk

Mary Wijk

Stiftelsen Fru Mary Wijks, född Dickson,  Hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg bildades 1915 till följd av ett testamentariskt förordnande 1911 av Fru Mary Wijk. Mary Wijk (1854-1911) var dotter till Edward Dickson och Isobel Gordon  samt gift med Ivar Wijk (1841-1911).

Stiftelsens verksamhet består av att bevilja bidrag till ekonomiskt behövande sjuksköterskor, som varit eller är verksamma i Göteborg eller som bor eller har bott i Göteborg. Stiftelsen kan också ge bidrag för att bestrida sjukvårdskostnader som inte betalas av det allmänna.

Styrelsen i stiftelsen består av Henrik von Sydow, Christina Dickson och Elisabeth von Sydow med Maria Rantsi som suppleant.

Förvaltare av stiftelsens förmögenhet som var 11 miljoner SEK år 2014 är SEB Institutioner & Stiftelser.

Advertisements

Kommentera