Stiftelsen Emily Wijks fond vid Göteborgs universitet

1919 överlämnade Emily Wijk en donation till Göteborgs högskola där det ursprungliga ändamålet var att ränteavkastningen ”fyra femtedelar användas till förbättrande av lönerna år innehavare av sådana professorsämbeten vid högskolan, som upprättats före den 1 januari 1917, dock under förutsättning att dessa professorer av andra medel beredas minst motsvarande löneförmåner, som i allmänhet gälla för innehavare av professorsämbeten vid statens universitet. Återstående femtedel av ränteavkastningen skall användas till upprättande av docentstipender enligt de närmare bestämmelser som styrelsen äger meddela”

Emily Wijk (1849-1943) föddes Emily Dickson och var gift med Erik Wijk (1836-1910). Hon var dotter till Edvard Dickson och Isobel Gordon.

Donationen började tidigt förvaltas av Stiftelsen Emily Wijks fond vid Göteborgs universitet. Med tiden förändrades Högskolans, senare Universitetets, organisation på så sätt det inte längre gick att dela ut pengarna. En förändring av stadgarna för donationen/stiftelsen var därför nödvändig.

2014 ändrades därför syftet för stiftelsen så att det numera är:

Av den årligen för utdelning disponibla avkastningen skall fyra femtedelar användas som anslag till vetenskaplig forskning och resor i vetenskapligt syfte åt professorer anställda vid de delar av Göteborgs universitet som ämnesmässigt motsvarar sådana professorsämbeten vid Göteborgs högskola som inrättats före den 1 januari 1917.

Anslagsmedlen fördelas mellan ämnesområdena på så vis att elva femtondelar utdelas till professorer verksamma vid humanistiska fakulteten, två femtondelar till professorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten samt en femtondel vardera till professorer vid naturvetenskapliga fakulteten respektive Handelshögskolan.

Återstående femtedel av den årligen för utdelning disponibla avkastningen skall användas som anslag till vetenskaplig forskning och resor i vetenskapligt syfte åt lektorer anställda vid de delar av Göteborgs universitet som motsvarar det som tidigare var Göteborgs Högskola, alltså humanistiska, samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna samt Handelshögskolan.

Stiftelsen hade år 2014 tillgångar på 15,1 miljoner SEK och avkastningens mottagare utses av Filosofiska Fakulteternas gemensamma donationsnämnd.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.