Stiftelsen Olof och Caroline Wijks Fond

Caroline Wijk f. Dickson, som avled 1918, förordnade genom testamente att beloppet 1 700 000 kronor, vid hennes död, skulle tillfalla Göteborgs stad och utgöra en under stadens förvaltning stående fond, benämnd Olof och Caroline Wijks fond. Donationsmedlen skulle delas upp i två huvudfonder på respektive 1 000 000 och 700 000 kronor.

Fonden skulle av stadsfullmäktige användas till förmån för Göteborgs samhälle till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål.

Den 11 juni 1925 beslöt stadsfullmäktige, att första utdelningen ur fonden skulle tilldelas en särskild stiftelse, benämnd Olof och Caroline Wijks stiftelse, med ändamål att ”anskaffa och upplåta sunda och goda bostäder åt skötsamma mindre bemedlade familjer mot ett hyresbelopp, som med hänsyn till förhållandena i skilda fall kan sättas lägre än på bostadsmarknaden gällande hyror.”

Förvaltare av Stiftelsen Olof och Caroline Wijks Fond är Göteborg stad. År 2014 var stiftelsens tillgångar 76,0 miljoner SEK. Även styrelsen utses av Göteborgs stad.

Advertisements

Kommentera