Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen Alexander Dicksons Donationsfond

Stiftelsen Alexander Dicksons Donationsfond grundades 1879 genom att grosshandlare Edward Dickson och hans skotska hustru Isobel (född Gordon) donerade tjugofem tusen kronor till minne av deras son Alexander Dickson som avled vid femton års ålder.

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till årets pensioner, gåvor och övriga barmhärtighetsverk.

Edvard Dickson

Edvard Dickson

Isobel Gordon

Isobel Gordon

Edward föddes i Göteborg 1812 och flyttade under 1830-talet utomlands och gjorde karriär i Amerika, Skottland och England, där han bl a verkade för familjeföretaget. Väl hemma i Göteborg igen startade han kolonial varuaffär. Han var även engagerad i flera kommunala uppdrag, kassaförvaltare i Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, i Göteborgs Handelsinstitut och i Robert Dicksons stiftelse. Edward Dickson inrättade i sitt hus vid Södra vägen en söndagsskola för barn till mindre bemedlade föräldrar.

Idag (2014) har stiftelsen tillgångar på 10,3 miljoner SEK och förvaltas av SEB Institutioner & Stiftelser. Styrelsen i stiftelsen utgörs av Henrik von Sydow och Richard af Sandeberg.

Advertisements

Kommentera