Konserthuset på Heden

Konserthuset på Heden stod färdigt 1905. Största aktieägare i det till en början privatägda konserthusbolaget  var Carnegie & Co (20 aktier), Carl Wijks sterbhus (10 aktier) och Herman Mannheimer (10 aktier) och Caroline Wijk (8 aktier). Totalt fanns 100 aktier och det totala aktiekapitalet var 104 000 kronor. Grundplåten till orkesterföreningens hela verksamhet kom från en donation av makarna Fürstenberg, berömda kultur- och samhällsmecenater vars testamenten gav 360 000 kr till bildandet av en orkesterverksamhet.

Konserthuset på Heden rymde 1 294 personer. Invigningen invigdes 11 februari 1905 med en konsert av Filharmoniska sällskapets kör samt en 55 man stor orkester som spelade under ledning av Tor Aulin. I stora salen satt 1 022 personer, på balkongen i fonden 172 och på den mindre läktaren 100. Ritningarna var gjorda av arkitekten Ernst Krüger.

Vid denna tid var konserthuset av trä på Heden Sveriges största musiklokal och rymde 1 294 personer. Det var i dessa lokaler som Wilhelm Stenhammar (1907-1922 var han konserthusets ledande profil) gästades av kompositörerna Jean Sibelius, Carl Nielsen och Christian Sinding. Vid tioårsjubileet 1915 kunde man räkna in över 1 miljon besökare, fördelat på 906 konserter, 105 möten och föredrag samt 78 tillställningar av annat slag såsom filmvisningar.

Konserthuset på Heden

Konserthuset på Heden var tänkt som provisoriskt, därför diskuterades under 1910-talet planer på ett permanent konserthus. 1915, under planeringen inför den stora Jubileumsutställningen i Göteborg 1921 (som genomfördes 1923), förordade Götaplatsberedningen att utställningen skulle förläggas vid Götaplatsen och även ge utrymme för permanenta byggnader för allmän verksamhet. I ytterligare en skrivelse daterad den 11 maj 1916 föreslogs Götaplatsen som platsen för ett nytt konserthus.

Caroline Wijk skickade samma dag ett donationsbrev till stadsfullmäktige: ”Den konsertbyggnad, inom hvilken Göteborgs Orkesterförening, under en följd af år utvecklat sin vackra och fruktbärande verksamhet, erhöll som bekant, en helt provisorisk karaktär och var afsedd att begagnas under en jämförelsevis begränsad tid. Frågan om dess ersättande med en annan och permanent byggnad blir snart aktuell. Tiden att förbereda en nybyggnad synes därför nu vara inne. För att möjliggöra förverkligandet af detta önskemål, erbjuder jag mig att till Göteborgs stad öfverlämna ett belopp av 700 000 kronor att användas till uppförandet och inredning af ett nytt konserthus.”

1928 brann Konserthuset på Heden ner. Branden började brinna vid 12-tiden den 13 januari 1928.

Branden i Konserthuset på Heden 1928

Branden i Konserthuset på Heden 1928

Advertisements

Kommentera