J.J. Dicksons Stiftelse

Stiftelsen grundades genom testamente år 1884 av grosshandlare James Jamesson Dickson. I detta föreskrevs att 150 000 kronor av kvarlåtenskapen skulle utgå till uppförande och underhåll av ett fattighus i Örgryte för ”vård och försörjning av inom socknen födde eller därstädes länge bosatte, välfrejdade, ålderstigne eller sjuklige behövande”. Kapitalet har sedan utökats genom ytterligare donationer.

Hemmet uppfördes vid Danska vägen och de första understödstagarna kunde flytta in 1889.

Från och med 1 januari 1966 svarade den nybildade socialnämnden för driften av hemmet.  Sen 1971 är ändamålet för stiftelsen också ändrat efter att fastigheten sålts. I dag inryms motsvarande verksamhet i moderna lokaler på samma plats som den ursprungliga byggnaden och drivs under namnet Dicksons Hus. På Dicksons Hus finns omkring hundra lägenheter, varav cirka en tredjedel är gruppboenden för äldre med demenssjukdom.

Dicksons Hus
Dicksons Hus

Stiftelsens ändamål är idag att främja bidrag till stödåtgärder för behövande äldre eller sjukliga personer inom Göteborgs kommun med företräde för inom förutvarande Örgryte socken födda eller länge bosatta personer.

Förvaltare av stiftelsen är Göteborgs stad och tillgångarna var år 2014 lite över 5 miljoner SEK.

Alfrida Nilssons fond, som har sin grund i ett testamente från den 21 oktober 1958, är en stiftelse som har samband med J.J. Dicksons stiftelse. Enligt testamentet skall Alfrida Lovisa Nilssons kvarlåtenskap tillfalla en särskild stiftelse benämnd ”Alfrida Nilssons Fond”. Stiftelsen har enligt testamentet till ändamål att genom julgåvor eller på annat sätt bereda dem glädje som är föremål för J J Dicksons stiftelses omsorg och verksamhet.

Advertisements

Ett svar till “J.J. Dicksons Stiftelse”

  1. Pingback: Caroline Wijk | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.