Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Tjolöholm

  1. […] testamente huvudsakligen användas till underhåll av byggnader och andra anläggningar på Tjolöholms gods, varvid förutsattes att godset ägdes av Blanche Dicksons arvinge i rätt nedstigande led. Sedan […]

Kommentera