Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

5 Responses to Blanche Dickson

  1. […] Blanche Dickson […]

  2. […] Blanche Dickson […]

  3. […] sitt testamente förordnade Blanche Dickson på Tjolöholm om tillkomsten av två stiftelser, James F. Dicksons Minnesfond och den s.k. […]

  4. […] herrgård är vad en fastighet i Onsala idag kallas. Från början uppfördes den av Blanche Dickson, som också ägde Tjolöholm, år 1901. Den ärvdes därefter av hennes dotter Blanche Bonde som […]

  5. […] Bonde (1875–1960), född Dickson, var dotter till James Fredrik Dickson och Blanche Dickson. Hon var gift med Carl Bonde.  Paret Bonde bodde efter moderns död 1906 på Tjolöholm slott fram […]

Kommentera