Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Erik Häggström

erik_haggstromErik Häggström, civilingenjör och VD i Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB. Han föddes i Malmö 1897 som son till köpmannen J. Häggström 0ch Ida Frölander. Gift med Tyra Fredricsson.

Färdigutbildad ingenjör från Chalmers Tekniska Högskola 1919, praktik i USA 1916-17, anställd  på Öresundsvarvet 1920-21, AB Dieden 1921-23, i USA 1923-24, ritkontorschef på Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB från 1925, direktör från 1945, verkst. dir 1948-61, och därefter v. styrelseordförande en tid. Hade vid sidan av detta en mängd uppdrag i olika branschorgansiationer och en del andra företag såsom Svenska Handelsbanken 1958-68, Svenska Oljeslageri AB (SOAB) 1961-65, Försäakrings AB Svea 1961-66, och Försäkrings AB Skandia från 1963.

Advertisements

2 Responses to Erik Häggström

  1. […] 1947 avgick Gunnar Engberg som VD. Han efterträddes av Erik Häggström. […]

  2. […] och de tre nya stapelbäddarna. 1947 avgick också Gunnar Engberg som VD. Han efterträddes av Erik Häggström. 1949 blev Tor Erland J:son Broström styrelseordförande i Eriksbergs Mekaniska Verkstads […]

Kommentera