Charles Felix Lindberg

Charles Felix Lindberg
Charles Felix Lindberg

Charles Felix Lindberg, född 18 april 1840 vid Första Långgatan i Göteborg, död 5 augusti 1909 på egendomen Billdal nära Särö, var en svensk affärsman och donator. Charles Felix Lindberg var son till köpman Charles Gustav Lindberg och Minona Hjort. Han bedrev studier vid Gbgs handelsinst 30 juli 55—16 dec 57.

Fadern drev skeppsrederi och handel med kolonialvaror och stenkol. Charles Felix Lindberg var under några år (1865-75) kompanjon med fadern under firmanamnet Charles G. Lindberg & Son, men 1876 bildade Charles Felix Lindberg tillsammans med sjökaptenen och kusinen A.O. Andersson handelsbolaget Andersson & Lindberg i Göteborg, vilken i många år ansågs vara ett av stadens största köpmanshus. Detta drev omfattande export- och importaffär samt rederirörelse. Några år före sin död, närmare bestämt 1902, trädde Charles Felix Lindberg ur firman. Han var också ledamot av styrelsen och huvudredare för Ångfartygs AB Nordsjön, styrelseledamot i Ångfartygs AB Vidar, Gbg och styrelseledamot i Gbg:s sjömanshem 93-01.

Lindberg efterlämnade en förmögenhet på 2 088 567 kronor, vilka han donerade till Göteborgs stad, eftersom han ”tillbragt större delen af sitt lif” där, ”och för hvars utveckling han städse hyst lifligt intresse”. Efter att livräntor hade utbetalats till släktingarna skulle huvuddelen av kapitalet användas för stadens ändamål.

När dessa ändamål blivit tillgodosedda efter en serie utdelningar fick stadsfullmäktige rätt att anslå medel från fonden till andra allmännyttiga syften i likhet med bestämmelserna i Renströmska testamentet. Monument som Poseidon på Götaplatsen, Karin Boyes staty utanför stadsbiblioteket och Järntorgsbrunnen har tillkommit genom donationer ur fonden. Även Botaniska trädgården och Slottskogsvallen har fått medel därifrån.

Texten delvis från Wikipedia.

Advertisements

3 Replies to “Charles Felix Lindberg”

  1. Pingback: Andersson & Lindberg | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Charles Gustav Lindberg | Det gamla Göteborg

  3. Pingback: P. A. Lindberg | Det gamla Göteborg

Kommentera