Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Philip Jacob Rapp

Philip Jacob Rapp (1820-1917) var en av de stora byggmästarna i 1800-talets Göteborg vid sidan av F.O. Peterson, August Krüger och Joachim Dähn. Bland hus som P.J. Rapp byggt märks Kammarrättens hus på Stora Nygatan 19/Lilla Kungsgatan 3 och Stora Nygatan 21, Palmborgska huset, Hagabadet, Hvitfeldtska gymnasiet i Vasastan, Dicksonska palatset, Hotell Royal, den tidigare Mölndals tingsrätt vid Södra Vägen i Göteborg och Wilhelmsberg.

P.J. Rapp var mellan 1863 och 1896 en av huvudägarna i Eriksbergs Mekaniska Verkstad som på denna tid byggde många broar och andra stålkonstruktioner för staden Göteborg.

Advertisements

3 Responses to Philip Jacob Rapp

  1. […] direktör. Han blev senare genom aktieförvärv huvudägare tillsammans med byggmästaren P.J. Rapp och efter 1896 var han både verkställande direktör och […]

  2. […] framgång. Som kompanjon hade han en tid byggmästaren och arkitekten Eduard Leo. Tillsammans med P.J. Rapp, F.O. Peterson och August Krüger dominerade han byggandet i Göteborg vid mitten och i slutet av […]

  3. […] gick bolaget i konkurs och såldes på auktion. D.W. Flobeck köpte det med hjälp av byggmästare P.J. Rapp. De närmaste åren därefter uppfördes ett nytt gjuteri och en ny maskinverkstad. 1865 byggdes […]

Kommentera