Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Johan August Westerberg

Johan August Westerberg

Johan August Westerberg

Johan August Westerberg, född 28 oktober 1836 i Göteborg, död där 28 maj 1900, var en svensk arkitekt och politiker. Han var far till Oswald Westerberg som också var arkitekt.

Westerberg studerade vid Chalmerska slöjdskolan i Göteborg, i Hannover i Tyskland, i England och Skottland och var därefter bosatt i Göteborg. Han var delägare i bygg- och arkitektfirman Krüger & Westerberg tillsammans med August Krüger. Från 1891 var August Krügers söner Ernst Krüger och Georg Krüger delägare och firman fick namnet A. Krüger & Son. Westerberg lämnade då firman och drev istället en egen firma.

Bland hans arbeten finns i Göteborg S:t Johanneskyrkan, gamla Betlehemskyrkan, Tabernaklet, Hotel Eggers, det 1942 rivna posthuset vid Packhusplatsen samt de så kallade engelska, franska och holländska kvarteren i Göteborg. I Stockholm byggde han Salemkapellet på Södermalm och på landsbygden herresätena Fånö och Sparreholms slott.

Westerberg, som intog en ledande ställning inom Baptistsamfundet i Göteborg, var 1890-1893 riksdagsman i andra kammaren.

Advertisements

5 Responses to Johan August Westerberg

  1. […] startade bygg och arkitektfirma i Göteborg och snart blev också Johan August Westerberg delägare. Firman bytte då namn till Krüger & Westerberg. Den växte och Krüger räknades […]

  2. […] byggdes stenhus i början av 1900-talet. Arktitekter och byggare var bland annat August Krüger och Johan August Westerberg, Stadsplaneförändringar skedde under 1950-talet i samband med nybebyggelse i kvarteret. År 1968 […]

  3. […] Colliander, Schmidt Rote 7, tomt 14, Rote 7, tomt 15, Borgman, Cantor Rote 7, tomt 16, Dreijer, Westerberg Rote 7, tomt 17, Rote 7, tomt 18, Sjöberg, Busch Rote 7, tomt 19, Rote 7, tomt 20, Granberg, […]

  4. […] successivt vuxit ur sina lokaler vid Torggatan 24, ett hörnhus vid Gustaf Adolfs Torg. Arkitekten Johan August Westerberg fick i uppdrag att rita den byggnad, som sedan uppfördes på ”Franska tomten”. År […]

  5. […] successivt vuxit ur sina lokaler vid Torggatan 24, ett hörnhus vid Gustaf Adolfs Torg. Arkitekten Johan August Westerberg fick i uppdrag att rita den byggnad, som sedan uppfördes på ”Franska tomten”. År […]

Kommentera