Engelska kvarteret

Kvarteret kallas Engelska kvarteret då byggnaderna utformades efter engelsk förebild,samt genom att tomtägaren änkefru Jacobina Scott, född Barclay var gift med den engelske pastorn John Henry Scott. Området hette från 1785 Wohlfahrts ängar, efter den Wohlfarthska tobaksplantagen (Bernhard Wolfahrt, 1742-1808) vid Södra vägen och västerut.

1862 initierades en stadsplanetävling för Göteborgs utvidgning, då området inom vallgraven blivit trångbodd. Centralt i planen fanns Kungsportsavenyn inritad som en bred boulevard med två trädrader och förträdgårdar framför alla byggnader.

Husen var utformade som radhus om huvudsakligen tre våningar, med några lägre delar, mot Avenyn och gårdar mot Teatergatan och ritades av Johan August Westerberg (som själv flyttade in i ett av husen, Avenyn 15) och August Krüger. Det var änkefru Jacobina Scotts marker, som staden köpt 1867, mot att hon skulle få bo kvar på landeriet Mariefred och dessutom själv fick köpa fritt två kvarter längs Avenyen. Under hennes namn fastställdes den 22 mars 1872 sex ritningar till trevånings radhus i sten. Samma år den 31 maj fastställdes ytterligare tre liknande.

Det gick trögt innan arbetet med den nya paradgatan kom igång, vilket resulterade i att arkitekten erbjöd stadens styrande 10 000 kr för att få igång byggnationen av kvarteret samma år. Bidraget satte fart på kommunen och Engelska kvarteret blev det första att uppföras längs med Avenyn.

Kvarteret fick en symmetrisk uppbyggnad med ett markerat mittparti i tre våningar, två hörnhus i tre våningar samt där emellan två lägre hus i två våningar. Bottenvåningarna var rusticerade och tydligt markerade linjärt medan de övre våningarna hade dekorerade fönsteromfattningar. Baksidan mot Teatergatan utgjorde ekonomigata, där låg stall och uthus och här ledde gårdsportar in på gårdarna som bildades mellan husens flyglar.

Engelska kvarteret
Engelska kvarteret

Grosshandlare Lyrholm med familj var de första som flyttade in på Kungsportsavenyn nr 17 i det engelska kvarteret år 1878. Fyra år senare sålde de fastigheten till handlare Hartvig för 85 000 kr. Hartvig arbetade vid August Abrahamson & Co där han senare blev delägare. Sex år senare, 1888, sålde han fastigheten med en förtjänst på 110 000 kr.

Grosshandlare Erik Wijk flyttade in 1889 och huset gick länge under namnet Wijkska huset. Hemmet omtalades som ett av stadens mest påkostade patricerhem. Inredningen var ståndsmässig och de ställde regelbundet till med kalas och fester för stadens borgerskap.

Genom 1942 års stadsplan godkändes förändringar av husen (1943) vilket innebar att  de lägre delarna byggdes på och bottenvåningarna fick butikslokaler.

Efter fru Emily Wijks (född Dickson) bortgång 1943 köptes huset av direktör Bjerkander, ägare av AB Nordlöfs skoaffärer, med avsikten att flytta den etablerade skobutiken från Kungsportsavenyn nr 14 till nr 17. Bjerkander lät modernisera och bygga om huset till mer ändamålsenliga lokaler anpassade för butik, lager och kontor. 1989 gjordes en bodelning mellan makarna Bjerkander vilket senare resulterade i att Fastighets AB Balder köpte Kungsportsavenyn 17.

Husnummer, Kungsportsavenyn 3-17 (1872-)
  • Nr 3. Arkitekt Johan August Westerberg. Ombyggt 1943. Arkitekt och byggherre, Byggnadsfirma C. Hedin.
  • Nr 5. August Krüger, arkitekt. Ombyggt 1982 och 1885. Arkitekt Stjernberg & Hultén. Här fanns förträdgård fram till 1971.
  • Nr 7. August Krüger, arkitekt. Rivet 1947, nybyggt samma år. Arkitekt, Nils Olsson. Del av fasaden finns kvar.
  • Nr 9. August Krüger, arkitekt. Rivet 1950, nybyggt 1950-51. Erik Holmdal, arkitekt.
  • Nr 11. August Krüger, arkitekt. Ombyggt 1943. Herbert Kockum, arkitekt.
  • Nr 13. August Krüger, arkitekt. Ombyggt 1943. Herbert Kockum, arkitekt.
  • Nr 15. August Krüger, arkitekt. Ombyggt 1945. Nils Olsson, arkitekt.
  • Nr 17. August Krüger, arkitekt. Ombyggt 1944. Erik Holmdal, arkitekt.
Advertisements

One Reply to “Engelska kvarteret”

  1. Pingback: Äldre är mer intresserade av historia | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.