Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

8 Responses to Hans Hedlund

  1. […] i GHT, vilket han var fram till sin död den 16 september 1900. Han efterträddes av sin brorson Hans Hedlund, som innehade posten till […]

  2. […] 1890 för publicisten och riksdagsmannen Sven Adolf Hedlund efter ritningar av arkitekterna Hans Hedlund – brorson till beställaren – och Yngve Rasmussen. Huset är byggnadsminne sen den 25 oktober […]

  3. […] Han återvände sedan till Göteborg där han drev egen verksamhet, tidvis tillsammans med Hans Hedlund. Han undervisade vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1888–1903 och […]

  4. […] Yngve Rasmussen | Det gamla Göteborg om Hans Hedlund […]

  5. […] fortsatte studierna vid Kungliga Tekniska Högskolan till 1921. Han var anställd hos arkitekterna Hans Hedlund och Björner Hedlund i Göteborg 1918, hos arkitekt Hakon Ahlberg i Stockholm 1919 innan han 1922 […]

  6. […] Björner Hedlund, född 20 november 1882 i Göteborgs domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län, död 18 december 1956 i Göteborgs Vasa församling, var en svensk arkitekt. Han var son till arkitekten Hans Hedlund (1855-1931). […]

  7. […] fick 1894 kungliga medaljen och innehade statens resestipendium 1899–1902. Han var anställd hos Hans Hedlund i Göteborg 1894–1895, hos Isak Gustaf Clason 1895–1899 och 1902–1904 och deltog i projektet […]

  8. […] fem våningar uppfördes i jugendstil 1909-12 efter ritningar av arkitekt Hans Hedlund och invigdes den 13 maj 1913. Byggnadsfirman F O Peterson & Söner var huvudentreprenör. […]

Kommentera