Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

4 Responses to Arvid Bjerke

  1. […] på Kungshöjd uppfördes 1904–13 efter ritningar av arkitekt Hans Hedlund, Eugen Thorburn, Arvid Bjerke med flera. Den främre raden av 5-vånings hyreskaserner fick fasader av gult tegel och kraftigt […]

Kommentera