Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

6 Responses to Arvid Bjerke

  1. […] på Kungshöjd uppfördes 1904–13 efter ritningar av arkitekt Hans Hedlund, Eugen Thorburn, Arvid Bjerke med flera. Den främre raden av 5-vånings hyreskaserner fick fasader av gult tegel och kraftigt […]

  2. […] på initiativ av direktör Anders Mattson tillsammans med bland andra hans brorson, arkitekten Arvid Bjerke (1880-1950). Mark inköptes och 1906 började villastaden bebyggas precis utanför gränsen till […]

  3. […] hos arkitekt Erik Hahr i Stockholm och Västerås samma år, hos professor Sigurd Curman 1916, hos Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson i Göteborg 1916–1922, på Göteborgsutställningens arkitektkontor […]

Kommentera